Regeneratiezout bestellen

Druppa Family Plus

Bestellen

Druppa Family Plus

• Filtert zware metalen (zoals lood)

• Filtert chemicaliën (zoals PFAS)

• Filtert medicijnresten

• Verbetert de smaak

• Filtert het hele huis

• Voorkomt kalkaanslag

• Huishoudens van 4-8 personen

€ 1.195,00

Alle producten